ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن شد

ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از این پس می‌توانید علاوه بر ثبت شکواییه در دادسراها و کلانتری‌ها شکواییه‌های خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک

مطالعه بیشتر

عدل‌بان
عدل‌بان