سامانه محاسبات حقوقی آنلاین

در این بخش از سامانه حقوقی عدل‌بان انواع محاسبات حقوقی مانند محاسبه دیه، محاسبه تاخیر تادیه، محاسبه حق‌الوکاله و مالیات وکلا، هزینه دادرسی، محاسبه سهم‌الارث و .... انجام می‌شود. برای این موضوع می‌بایست ابتدا وارد بخش مورد نظر شده و بعد از پرکردن اطلاعات بر روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

دیه

محاسبه آنلاین دیه به صورت کسری و درصدی

محاسبه دیه

حق‌الوکاله و مالیات

محاسبه آنلاین حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکلای دادگستری

محاسبه حق الوکاله

ارث و ارثیه

محاسبه ارث و ارثیه و درصد وراث از ماترک

محاسبه ارث

هزینه دادرسی

محاسبه آنلاین هزینه دادرسی مراجع قضایی

محاسبه هزینه دادرسی

خسارت تاخیر تادیه

محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماه و سال

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تورم سالانه

محاسبه مهریه به نرخ روز

نیم‌عشر دولتی

محاسبه آنلاین نیم عشر (پنج درصد) دولتی

محاسبه نیم عشر دولتی
عدل‌بان
عدل‌بان