به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

تقاضای سند

سلام، برای زمین مسکونی روستایی که تصرف دارم تقاضای سند کردم. یکی از بستگان دو سه روز بعد از تقاضای من به اصل مالکیت من در اداره ثبت اعتراض کتبی نمود و اعتراض وی در اداره ثبت شد. قانون ثبت بیان می‌دارد که بعداز انتشار اولین نوبت آگهی هر ذینفعی که مدعی باشد ۹۰روز فرصت دارد اعتراض خود را به اداره ثبت تحویل دهد و بعد ثبت اعتراض ۳۰روز وقت دارد تا به دادگاه اقامه دعوا نماید و رسید آنرا تحویل اداره ثبت نماید بعد از انقضای۳۰روز و درصورت عدم اقامه دعوا ، اعتراض وی ساقط میگردد. سوال: این شخص که درهمون دوسه روز اول درخواست من و قبل از انتشار آگهی که مطلع شد و اعتراض نمود آیا اگه در ۳۰ روز اقامه دعوا نکند اعتراض وی ساقط می‌شود یا خیر این اعتراض به حساب نمی اید وهمچنان بعد از انتشار آگهی نوبتی مجدد حق اعتراض دارد، یا اینکه این اعتراضش درسته ولی ۳۰ روزش از تاریخ انتشار آگهی نوبتی لحاظ می شود؟

صفر پاسخ برای این مشاوره حقوقی ملکی ثبت شده است.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان