به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

صیغه محرمیت یا صیغه نامزدی و احکام آن

در برخی از خانواده‌ّای ایرانی رسم است که قبل از ازدواج دائم برای ایجاد محرمیت، صیغه نامزدی می‌خوانند. از نظر قانونی، در این مدت که هنوز عقد داٌم خوانده نشده و به ثبت هم نرسیده، تکلیف این صیغه چیست و آیا دو طرف از یکدیگر ارث می‌برند؟

یک پاسخ برای این مشاوره حقوقی خانواده ثبت شده است.

ارث که هرگز؛ زیرا زوجین فقط در ازدواج دایم، از یکدیگر ارث می‌برند. مضافا اینکه آنچه به عنوان صیغه محرمیت و یا عنوان عجیب‌تر آن صیغه نامزدی در عرف مرسوم شده مبنای قانونی ندارد اینکه در پاره ای از مناطق کشور مرسوم شده است که «چون طرفین شیرینی نامزدی خورده‌اند، پس صیغه عقد نخوانده، محرم یکدیگرند» مبنای قانونی ندارد.

ضمنا آنچه پیش از ثبت عقد ازدواج دایم داریم، برای طرفین ضروری به نظر می‌رسد، آشنایی با خلق و خوی همدیگر و روحیات و رفتارهای اجتماعی و عقاید و باورهایشان است که اساسا نیازی به عقد موقت هم نیست تا چه رسد به ارث و میراث و نظایر آن.

جشن نامزدی هم که بسیار از آن سخن به میان می‌آید، صرفا وعده یک ازدواج است که هرگز برای طرفین علقه زوجیت ایجاد نمی‌کند تا حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد شود، البته اگر منظور شما از صیغه نامزدی اجرای صیغه عقد دائم بدون ثبت آن باشد، وراثت پدید می‌آید اما اگر صیغه نامزدی به معنای اجرای صیغه عقد موقت باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان