به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

وسایل ضبط شده شخص تحت تعقیب در دادسرا

اگر دادسرا شخصی را تحت تعقیب قرارداده و در این راه وسایل و ادواتی را از فرد متهم ضبط کند، سپس در ادامه تحقیقات مقدماتی «قرار منع تعقیب» برای متهم صادر شود، تکلیف آن وسایل که توسط دادسرا در مراحل تحقیقات مقدماتی ضبط شده است چه خواهد شد؟

یک پاسخ برای این مشاوره حقوقی کیفری ثبت شده است.

مطابق با ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم به دست آمده، یا حین ارتکاب، استفاده می‌شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد، یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او در جریان است به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر کند.

  1. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
  2. اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
  3. در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

همچنین تبصره ۱ ماده مزبور مقرر داشته است؛ «در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.» و مطابق با تبصره ۲: «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.» و مطابق با تبصره ۲: «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امرکیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه بوده و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است»

البته لازم به توضیح است که مطابق با حکم مقرر در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مای که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و موجب خرایب یا کسر فاحش یا افحش قیمت آن شود و حفظ آن مال برای دادرسی لازم نباشد و یا از اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد باشد، در صورت عدم دسترسی به مالک، برحسب مورد تقاضای بازپرسی و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

مشاوره حقوقی رایگان

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان