به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

خسارت به ملک

سلام بابت خسارت ساختمان تامین دلیل در دفتر قضایی تنظیم کردم و به شورای حل اختلاف ارسال شد و پس از تعیین کارشناس دادگستری جهت برآورد خسارت و ارائه گزارش طبق دفتر قضایی، دادخواستی در دفترقضایی تنظیم کردم که به دادگاه ارسال شد پس از مراجعه به دادگاه ، روز بعد ابلاغیه ای برایم ارسال شد " درخصوص دادخواست خواهان بطرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت ۳۵/۷۴۵/۰۰۰ ریال مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن نظر به اینکه مبلغ اعلامی مورد مطالبه مثبت صلاحیت شورای حل اختلاف به موضوع است فلذا به استناد سطر اخیر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی شورای حل اختلاف شهر تهران صادر و اعلام می نماید." لطفا بفرمایید حالا چکار کنم ؟

صفر پاسخ برای این مشاوره حقوقی ملکی ثبت شده است.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان