به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

مطالبه نفقه گذشته و حال فرزند از پدر در عدم تمکین زن

زن شوهر داری بدون اذن شوهر ترک زندگی کرده است (ناشزه شناخته شده است) و به خانه پدری رفته است و تمکین نمی‌کند؛ برای نگاهداری از بچه تقاضای پرداخت نفقه و حق هزینه زندگی درخواست کرده است، آیا مرد بایستی  نفقه فرزند را باز هم با وجود ترک منزل توسط زوجه پرداخت نماید؟

یک پاسخ برای این مشاوره حقوقی خانواده ثبت شده است.

در این مورد به این دلیل که بچه بالغ نیست و نمی‌تواند برای نفقه از پدرش شکایت کند، پدر هم باید نفقه را بدهد و نمی‌تواند خودش علیه خودش شکایت کند، بنابراین به صرف اینکه زن را نشازه بدانیم و وی بدون دلیل منزل را ترک کرده باشد و تمکین نکرده باشد؛ نمی‌توان گفت چون پدر نفقه زن را پرداخت نمی‌کند، پس می‌تواند نفقه فرزندش را نیز ندهد زیرا تکلیف پدر را در برابر فرزند واجب‌النفقه را نباید  از یاد ببریم. 

البته اگر کودک در سنی است که مادرش حق اولویت حضانت دارد، پدر طفل مکلف به پرداخت نفقه است و مادر می‌تواند در صورت ترک انفاق به عنوان قیم انفاقی پس از نسب از سوی دادستان از پدر  و مرد برای دریافت نفقه شکایت کند.

وکیل دادگستری 

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان