به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

توضیح متن ابلاغیه و پاسخ به سوالات

سلام، برای من ابلاغیه ای امده است با این متن: موضوع و متن ابلاغیه: ابلاغ اخطاریه/ احضاریه تعیین مهلت جهت انجام کاری برای شخص ذی سمت و مرتبط مهلت حضور ۱۰ روز از تاریخ... و علت حضور تودیع خسارت احتمالی به مبلغ... ریال جهت صدور تامین خواسته دعوی اقای... به طرفیت اقای.... مبنی بر تامین خواسته و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه باتوجه به علت حضور مندرج در این ابلاغیه، به شما ابلاغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد----- ۱- من در این پرونده شاکی یا خواهان هستم، سوال من این است که ایا من طبق ابلاغیه باید در دادگاه حضور پیدا کنم؟ ۲- با حضور من دقیقا در ان جلسه چه چیزی تعیین میشود؟ و چه مدارکی می خواهد؟ ۳- چون محل دادگاه در شهرستان است، اگر حضور پیدا نکنم چه اتفاقی می افتد؟ ایا خسارات من را نمی دهند؟

صفر پاسخ برای این مشاوره حقوقی ملکی ثبت شده است.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان