به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

معنی ابن خلاصه پروندم چیه همین هفته پول حساب وکیلمه کار تمامه

۲-پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۷۴۷۸۰۶ ردیف فرعی ۲ با علت طرح اجرای حکم نسبت به خواسته مطالبه خسارت و محکومیت محکومیت مدنی- حکم به پرداخت وجه نقد در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کازرون/قدیم به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ثبت گردید شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۰۷۰۸ ۳-در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ وقت نظارت برای تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تعیین گردید ۴-نامه وارده به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۳۰۲۲۵۷۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ از طرف «محسن غفوری» با موضوع «وصول لایحه» در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ واصل و به شماره ۱۴۰۱۱۲۹۹۰۰۱۷۰۷۴۰۲۸ ثبت گردید ۵-دستور قضایی مبنی بر دستور توقیف اموال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ صادر گردید باسلام معنی چیست تمام شدهو این هفته پول حساب وکیلمه؟

صفر پاسخ برای این مشاوره حقوقی ملکی ثبت شده است.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان