به مرکز مشاوره حقوقی عدل‌پرس و سامانه حقوقی عدل‌بان خوش آمدید، برای ارسال سوال حقوقی خود می‌توانید بر روی لینک از ما بپرسید کلیک کنید.
طرح سوال حقوقی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی تلفنی و یا انتخاب وکیل دادگستری با عدل‌بان تماس بگیرید.

دادن بدهی شخص فوت شده از جانب وراث

سلام از طرف اداره بند به ما زنگ زدن، من از همسرم جدا شده بودم، قبل از فوت همسرم. سال ۸۸ فوت شدن. چک دارن که باید سال ۸۹ پاس شود. ایشان ماترکی نداشت و فوت کرد. الآن به من زنگ میزنن از طرف اداره بندر که باید چکی که همسرم داده بچه هام پاس کنن. 

یک پاسخ برای این مشاوره حقوقی متفرقه ثبت شده است.

با سلام

  1. وقتی فردی از دنیا می رود می بایستی دیون و بدهی وی از ماترک وی (دارایی زمان فوت متوفی است که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه قانونی او منتقل می گردد و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می گیرد.
  2.  وقتی فرد فوت می کند دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می بایست فوراً پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که یکسال دیگر پرداخت نماید، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت نماید، طلبکار می تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
  3.  مطابق قانون ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر اینکه  ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در اینصورت مسئول خواهند بود.

دریافت مشاوره حقوقی وکیل آنلاین و رایگان

ما برای کلیه مشکلات و سوالات حقوقی شما راهکار ویژه‌ای داریم.


عدل‌بان